Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Paulina Bukryj-Stoś Law Firm

Paulina Bukryj-Stoś Law Firm provides legal services to both entrepreneurs and natural persons regarding a wide range of legal issues affecting the operation of enterprises, among others, commercial law and trade agreements, employment legislation, real estate, Internet, copyright and intellectual property rights, debt collection, and training. Law Firm offers its clients the entire spectrum of comprehensive legal services targeted at enterprises operating in Poland and abroad.

Kancelaria Adwokacka Paulina Bukryj-Stoś zajmuje się obsługą prawną zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie wszystkich zagadnień prawnych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw, w tym m.in prawa handlowego i umów handlowych, prawa pracy, nieruchomości, Internetu, prawa autorskiego i własności przemysłowej, windykacji należności, szkoleń. Kancelaria proponuje swoim Klientom całe spektrum kompleksowych usług prawnych skierowanych do przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski oraz poza jej granicami.

http://adwokatlublin.org

Products & Services: legal services
Contact details: Adw. Paulina Bukryj-Stoś
Sector: Usługi (finanse, ubezpieczenia, prawo, podatki)
Country: Poland
Region: Lubelskie
Place: Lublin