Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

"SET OFF" Centrum Ubezpieczeń w Lublinie Tanie OC

Podklasa PKD 66.21.Z obejmuje:
•szacowanie roszczeń ubezpieczeniowych:
•ocena roszczeń,
•obliczenie ryzyka i poniesionych szkód,
•ocena ryzyka,
•likwidacja szkód,
•dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych.

Podklasa PKD 66.21.Z nie obejmuje:
•wyceny nieruchomości, sklasyfikowanej w 68.31.Z,
•wyceny wykonywanej w innych celach, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
•działalności detektywistycznej, sklasyfikowanej w 80.30.Z.

Products & Services: ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i inne
Contact details: kom 662083279
Sector: Usługi (finanse, ubezpieczenia, prawo, podatki)
Country: Poland
Place: Lublin, ul. Czechowska 42 lokal 9