Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Chełm, Hutnicza Street (SEZ Euro-Park Mielc)

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 258/1, 258/2, 258/9, 258/15/, 258/16, 258/20, 258/21, 258/22, 258/23, 258/24, 258/25, 258/18,
Land area: 5.49ha