Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Chełm, Wschodnia Street - SEZ Euro-Park Mielec

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 115/9
Land area: 10.91ha