Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Elizówka, Ciecierzyn

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 101/2
Land area: 3.32ha