Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Jakubowice Murowane

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 646/1 i 646/2
Land area: 2.90ha