Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Janów Lubelski - Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica” - Kompleks 6

Property type: Teren (greenfield)
Number of plot: 2317/3
Land area: 15.45ha