Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kraśnik, Długa Street - Tarnobrzeska SEZ Euro-Park Wisłosan - II

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 438/10
Land area: 0.50ha