Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kraśnik - Obwodowa I

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 69/30 i 69/31
Land area: 2.23ha