Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kraśnik - Obwodowa III

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 86/2
Land area: 0.62ha