Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Lubartów, Strefowa Street (SEZ Euro - Park Mielec, Subzone Lubartów)

Property type: Site (greenfield)
Land area: 6.70ha