Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Lublin, SEZ Euro-Park Mielec Subzone Lublin

Property type: Site (greenfield)
Land area: 2.00ha