Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Łuków, ul. Łapiguz 1256/23

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 1256/23
Land area: 0.92ha