Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Poiniatowa - Industrial Zone

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 429/163, 429/131
Land area: 7.18ha