Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Poniatowa - Industrial Zone IV

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 429/140
Land area: 3.74ha