Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Poniatowa - Industrial Zone V

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 429/169
Land area: 10.33ha