Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Poniatowa - ul. Przemysłowa

Property type: Hall (brownfield)
Number of plot: 429/231, 429/233
Land area: 0.35ha