Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Puławy, Komunalna I Street

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 972
Land area: 4.46ha