Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Sobieszyn 1, Gmina Ułęż

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 1370
Land area: 75.00ha