Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Trojaczkowice 1

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 4
Land area: 2.48ha