Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zagrody Przybysławskie

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 234/8 obręb 13-Zagrody Przybysławskie
Land area: 6.15ha