Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zamość, ul. Hrubieszowska, GRUNT NA MEDAL 2016

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 195/2
Land area: 4.20ha