Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zamość, ul. Strefowa - SSE Euro-Park Mielec

Property type: Teren (greenfield)
Number of plot: 14/64
Land area: 7.05ha