Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zawadów - Jasieniec 727/17, 179/7

Property type: Site (greenfield)
Number of plot: 727/17, 179/7
Land area: 8.52ha