Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

97% inwestorów zadowolonych z podjęcia inwestycji w Polsce

piątek, Grudzień 16, 2016

 

Po raz 10. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z firmą audytorsko-doradczą Grant Thornton i bankiem HSBC przeprowadziła badanie klimatu inwestycyjnego w Polsce. Badanie ma na celu sprawdzanie jak inwestorzy zagraniczni oceniają warunki lokowania kapitału oraz prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Inwestorzy zagraniczni są proszeni o wyrażenie opinii na takie tematy jak m.in.  ocena jasności i spójności przepisów prawa, czy tego, jaki wpływ na ich biznes ma stabilność polityczna. W tegorocznej edycji w badaniu wzięły udział 103 przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym.

Z przeprowadzonego w tym roku badania klimatu inwestycyjnego w Polsce wynika, że aż 97 % zagranicznych inwestorów jest zadowolonych z decyzji o wejściu na polski rynek i zrobiłoby to ponownie. Ponadto bardzo istotny jest fakt, że klimat inwestycyjny w naszym kraju został oceniony jako dobry i jest to najwyższa nota od początku istnienia badania. Najbardziej zadowoleni z inwestycji w Polsce są przedsiębiorcy z Belgii, Austrii i Francji.

Wysoka wydajność i lojalność polskich pracowników w opinii inwestorów przewyższa aspekty finansowe w postaci niskiego kosztu siły roboczej.

Duża i utrzymująca się satysfakcja inwestorów z decyzji o inwestycji w Polsce wskazuje, że nasza gospodarka jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznego kapitału. Za główne atuty zostały uznane czynniki makroekonomiczne, czyli wielkość i stabilność rynku oraz silne kadry – wydajność i lojalność pracowników. Co ważne, inwestorzy zagraniczni raczej rzadko wskazują niski koszt siły roboczej jako istotny atut Polski – w badaniu czynnik ten oceniony został relatywnie nisko. Jednak nie należy zapominać o czynnikach, które obniżają atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju i trzeba pracować nad ich poprawą. Zasadnicze bolączki prowadzenia działalności w Polsce według firm zagranicznych to duża zmienność i niejasność przepisów prawnych, podatki oraz biurokracja.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badania klimatu inwestycyjnego w Polsce, które dostępne są na stronie PAIiIZ