Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Learning experience event - spotkanie podsumowujące I fazę projektu REBORN

poniedziałek, Grudzień 31, 2018

Learning experience event -  spotkanie podsumowujące I fazę projektu REBORN

W poniedziałek, 17 grudnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się ostatnie spotkanie, pn. „Warsztat dla biznesu. Porażka – wnioski – sukces w biznesie”, będące jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych działań podejmowanych w ramach projektu REBORN i zamykającym I fazę projektu, polegającej na wymianie doświadczeń. Kolejne lata zostaną przeznaczone na wdrażanie wypracowanych efektów.

 

 

Dotychczasowe założenia projektu generowały potrzebę organizacji dedykowanych spotkań dla przedsiębiorców i Regionalnej Grupy Interesariuszy, czyli przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Celem poniedziałkowego spotkania było zaprezentowanie finalnego kształtu Regionalnego Planu Działania Województwa Lubelskiego wszystkim zaangażowanym w jego tworzenie podmiotom oraz stworzenie pola dialogu, okazji do poznania się i dyskusji w większym i zróżnicowanym gronie.

Spotkanie poprowadził pracownik Departamentu Współpracy i Gospodarki Zagranicznej Pani Agata Nowak–Godziszewska, która podsumowała zrealizowane spotkania i podejmowane aktywności.

 

 

Można mówić o wielu powodach, które składają się na trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej lub porażkę w biznesie. Zaczynając od problemów finansowych, poprzez uwarunkowania prawne i rynkowe, do których należy się dostosować, poprzez brak kompetencji w niektórych obszarach, gdzie potrzebny jest doradca lub mentor.

Celem ukazania sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach z różnej perspektywy tj. przedsiębiorcy i obiektywnego eksperta zewnętrznego, w trakcie spotkania o trudnościach opowiedzieli bohaterzy, którzy stykają się z nimi na co dzień.

Z perspektywy przedsiębiorcy o trudnościach w prowadzeniu firmy opowiedział Pan Grzegorz Gruza – wiceprezes zarządu w firmie Bon Appetit. W roli eksperta zewnętrznego wystąpiła Pani Anna Stusik–Kursa ze Stowarzyszenia Interim Managers, która w prelekcji pn. „Interim Management jako efektywne rozwiązanie w procesie wdrażania zmian”, opowiedziała o błędach najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców, o tym jak je najlepiej rozwiązywać, jak im przeciwdziałać i czy wiedza wynikająca z porażki pomaga w prowadzeniu biznesu, niosąc wartość dodaną.

 

 

W kolejnej części odbyła się prezentacja założeń Regionalnego Planu Działania Województwa Lubelskiego, który jest odpowiedzią na zidentyfikowane bariery i problemy realnie napotykane przez przedsiębiorców w trudnej sytuacji. Wskazuje katalog narzędzi mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w trudnościach, przeciwdziałanie ich likwidacji i upadłości poprzez reagowanie w odpowiednim momencie, ale także wsparcie dla tych, którzy pomimo porażki podejmują decyzję o ponownym wejściu na rynek. Dokument jest efektem licznych sugestii, opinii oraz rekomendacji.

Zatwierdzenie Regionalnego Planu Działania kończy I fazę projektu, polegającą na wymianie doświadczeń. Kolejne lata wdrażania projektu REBORN będą stanowiły realizację poszczególnych działań.

Galeria: