Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Misja Gospodarcza do Republiki Mołdawii

środa, Kwiecień 12, 2017

 

Ambasada RP w Kiszyniowie w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Konsulatem Republiki Mołdawii w Lublinie oraz Stowarzyszeniem Lubelski Klub Biznesu zorganizowali Misję Gospodarczą do Republiki Mołdawii, która odbyła się w dniach 6 - 9 kwietnia br. W ramach wizyty odbyły się również I Dni Polskiego Biznesu w Republice Mołdawii.

 

 

W wydarzeniu udział wzięli przedsiębiorcy a także przedstawiciele JST z województwa lubelskiego. Organizacja Misji Gospodarczej jest wynikiem zapotrzebowania lubelskich i mołdawskich przedsiębiorców na kooperację gospodarczą oraz wcześniej podjętą współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami administracji samorządowej, a także organizacjami pozarządowymi z Mołdawii.

 

 

W trakcie misji odbywały się spotkania B2B z mołdawskimi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami administracji samorządowej, wizyty studyjne w mołdawskich firmach i regionach, a także spotkania z przedstawicielami władz mołdawskich oraz instytucji okołobiznesowych. Promocja województwa lubelskiego oraz przedsiębiorców z regionu była możliwa dzięki materiałom emitowanym w I Kanale Mołdawskiej Telewizji Publicznej UNO MOŁDOVA oraz TV Moldova Regional.

 

https://www.youtube.com/watch?v=EaqBuYHkknk&feature=youtu.be

 

 

I Dni Polskiego Biznesu w Republice Mołdawii

Uroczyste otwarcie konferencji zostało zainagurowane przez niżej wymienione osoby:

 • Artur Michalski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Mołdawii, Ambasada RP w Kiszyniowie
 • Octavian Calmac, Minister Gospodarki Republiki Mołdawii
 • Grzegorz Kapusta, Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Andrzej Kita, Konsul, Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii w  Lublinie
 • Agnieszka Gąsior – Mazur, Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu

W konferencji uczestniczyli mołdawscy przedsiębiorcy oraz 27-osobowa delegacja z Polski.

 

 

Konferencja w dalszej części została podzielona na dwa panele, na których zostały omówione następujące tematy:

Sesja I – Panel dla mołdawskich przedsiebiorców

Warunki prowadzenia biznesu. Otwarta gospodarka i ochrona rynku.

 • Działania i kierunki wsparcia biznesu w Polsce przez MSZ - Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Radca Ministra, Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

 • Jak skutecznie wejść i działać na rynkach zagranicznych? Bariery, możliwości, szanse oraz wsparcie przedsiębiorców przez systemy obsługi eksportera na przykładzie działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - Przemysław Jagiełło, Kierownik Oddziału Rozwoju Gospodarczego, Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

 

 

 • Warunki prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce - Aneta Bernat, Radca Prawny.
 • Rola organizacji biznesowych w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce - Agnieszka Gąsior – Mazur, Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu.

 

Sesja II – Panel dla polskich przedsiębiorców

Stworzenie dobrego klimatu inwestycyjnego. Zalety i ryzyka.

 • Warunki inwestowania i prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Mołdawii - Olga Vrajmas, Ekspert Promocji Eksportu,  Moldova Investment and Export Promotion Organization
 • Wejście na rynek Mołdawski: rejestracja, licencjonowanie, certyfikacja, opodatkowanie, formalności celne. - European Business Association Moldova
 • Doświadczenia przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu w Republice Mołdawii - Wojciech  Kolignan, Dyrektor Generalny,  Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L, Ireneusz Derek, Plastics Moldova;

 

Po panelach dla mołdawskich i polskich przedsiębiorców odbyła się Giełda Kooperacyjna. W trakcie wydarzenia mołdawscy przedsiębiorcy mieli możliwość bezpośrednich konsultacji z przedstawicielami firm i instytucji w ramach przygotowanych stoisk i ekspozycji: 

 • Ambasady RP w Kiszyniowie,
 • Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

 

 

Wizyty studyjne

Samorządowcy z województwa lubelskiego odbyli wizyty studyjne w mołdawskich regionach, których celem było nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i mołdawskimi jednostkami samorządu terytorialnego. Na spotkaniach zostały zaplanowane  wspólne działania polsko – mołdawskie w zakresie współpracy dwustronnej.

 

Wizyta w Regionie Criuleni

 

 

Delegacja odbyła wizytę w Regionie Criuleni, podczas której odbyło się spotkanie z władzami regionu Criuleni oraz przedsiębiorcami. Wizyty studyjne zawitały w dwóch mołdawskich firmach: Gospodarstwie Ogrodniczym (producent ogórków) oraz Gospodarstwie Sadowniczym (produkcja jabłek). Grupa miała także możliwość zwiedzania winnicy Cricova.

 

 

Uczestnicy Misji Gospodarczej mieli szereg spotkań z przedstawicielami biznesu i instytucji mołdawskich, które z pewnością w najbliższym czasie przełożą się na konkretne działania i współpracę na płaszczyźnie gospodarczej oraz samorządowej.

Galeria: