Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Ogłoszenie wyników naboru JST do udziału w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim”

poniedziałek, Styczeń 4, 2021

Projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2020 r. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” następujące Jednostki Samorządu Terytorialnego:

 

Lp

Nazwa jednostki

1.

Gmina Miasto Opole Lubelskie

2.

Powiat Rycki

3.

Gmina Bełżyce

4.

Gmina Ryki

5.

Gmina Łuków

6.

Gmina Strzyżewice

7.

Gmina Szczebrzeszyn

8.

Gmina Batorz

9.

Gmina Głusk

10.

Gmina Jabłonna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z §3 ust. 13 Regulaminu uczestnictwa JST w projekcie, każda JST zakwalifikowana do udziału jest zobowiązana do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie, stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu, w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Odmowa podpisania umowy jest równoważna z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie.

 

Ponadto informujemy, że nabór do projektu nadal trwa. O zakwalifikowaniu gmin lub powiatów do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.