Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Ostanie, V warsztaty Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN

wtorek, Grudzień 18, 2018

Ostanie, V warsztaty Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN

W czwartek, 29 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się piąte i ostatnie już spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN.

 

Reborn wsparcie dla przedsiębiorców

 

Celem spotkania było omówienie finalnego kształtu Regionalnego Planu Działania i podsumowanie wszystkich dotychczasowych spotkań i dyskusji nad kształtem tego dokumentu oraz możliwymi do podjęcia działaniami na poziomie regionalnym.

Spotkanie poprowadził ekspert, Pani Aneta Pieczykolan i wzięli w nim udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Na wstępie zaprezentowano stan prac nad dokumentem oraz planowane do realizacji działania. Głowna część dyskusji dotyczyła kształtu poszczególnych działań. Najważniejszą kwestią pozostało sprecyzowanie obszaru i sposobów eliminacji ryzyka, które w przypadku przedsiębiorstw w trudnościach jest na wysokim poziomie.

 

REBORN wsparcie dla firm lubelskie

 

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, z tym, że wypracowany  zakres działań jest tym co faktycznie może stanowić wsparcie dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji, uwzględniając ograniczenia kompetencyjne jakie posiada samorząd województwa w odniesieniu do takich podmiotów oraz w zakresie realizacji Polityki Nowej Szansy.

Na podstawie zaproponowanych zmian, uczestnicy spotkania zgodzili się co do zasadności ich realizacji. Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć uczestnictwa w realizacji działań z RPD. Pojawiła się z ich strony propozycja powołania grup roboczych w ramach realizacji poszczególnych działań.