Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Projekty międzynarodowe w dobie pandemii COVID-19

środa, Listopad 25, 2020

Jak przebiega realizacja projektów międzynarodowych w nowej rzeczywistości wywołanej COVID-19? Czy efekty projektów międzynarodowych wpływają i wpłyną na obecną i przyszłą rzeczywistość?

Zagadnienia te były jednym z tematów spotkania online organizowanego w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pn. "Nowa rzeczywistość na poziomie europejskim - projekty międzynarodowe w dobie pandemii COVID-19". 

Spotkanie połączone było z III spotkaniem Grupy Interesariuszy projektu SCALE UP (Interreg Europa). Spotkanie i dyskusję poprowadził ekspert projektu SCALE UP dr hab. nauk ekonomicznych Rafał Lizut, którego działalność jest szczególnie doceniana poza granicami Polski, gdzie promuje rozwiązania naukowe, przemysłowe, kulturę i edukację inicjując długofalową dwustronną współpracę.

W ramach wydarzenia przedstawiono wybrane 4 programy związane ze wspieraniem przedsiębiorczości i innowacji wdrażane z powodzeniem przez partnerów projektu z:

https://www.youtube.com/watch?v=9QTv0vNzKXY

Podczas spotkania rozważano, w jaki sposób doświadczenia międzynarodowe można wykorzystać w naszym regionie i która praktyka w ramach projektu SCALE UP z jednej strony mogłaby najlepiej sprawdzić się w województwie lubelskim z drugiej strony będzie możliwa do szybkiego wdrożenia i nie będzie wymagała nakładów finansowych.

Rekomendacja ze strony naszego eksperta to praktyka niemiecka MoWiN Innovation Lab, która spełnia obydwa kryteria.

Także praktyka brytyjska, dotycząca zatrudniania absolwentów (Employability), mogłaby również zostać włączona w działania poszerzające współpracę z uczelniami, ponieważ tam są instytucje o podobnym zakresie obowiązków, czyli biura karier. Zdaniem eksperta spośród wszystkich propozycji dobrych praktyk to rozwiązanie również wydaje się najbardziej możliwe do zaimplementowania.

Bardzo prosimy o przesłanie Państwa opinii i uwag dotyczących wyboru dobrej praktyki na adresy mailowe: urszula.niesciur@lubelskie.pl oraz olga.dubrowska@lubelskie.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa wkład.