Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Rozpoczynamy nabór do fazy pilotażowej – II etapu programu odpowiedzialnych innowacji w ramach projektu ROSIE – odpowiedzialne i innowacyjne MŚP

środa, Sierpień 22, 2018

Stwórz przyszłość w jakiej chciałbyś żyć!

 

 

Bądź jednym z przedsiębiorstw w Polsce, które mogą skorzystać z nowego podejścia w zarządzaniu innowacjami w oparciu o odpowiedzialne innowacje. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła zarówno osiągnąć zrównoważony rozwój w odpowiedzi na współczesne wyzwania, jak i być bardziej konkurencyjną wobec innych firm działających na rynku. 

Zainteresowane przedsiębiorstwa otrzymają możliwość udziału w fazie pilotażowej Programu Odpowiedzialnych Innowacji (Etap II).

 

Obejmować on będzie indywidualne wsparcie doradcze z przedsiębiorstwami uczestniczącymi w Programie w zakresie:

  • wstępnej i pogłębionej oceny potencjału przedsiębiorstwa w zakresie koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji;
  • stworzenia indywidualnego planu działania wraz z zestawem rekomendacji;
  • wdrażania działań usprawniających z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi opracowanych w projekcie ROSIE;
  • monitorowania rezultatów fazy wdrożeniowej indywidualnego planu działania;
  • promocji MŚP uczestniczących w Programie Odpowiedzialnych Innowacji.

 

MŚP uczestniczące w Programie Odpowiedzialnych Innowacji otrzymają stosowny Certyfikat wystawiony przez Organizatora. 

 

Do udziału w naborze zaproszone są przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów, które:

 

 

Aplikacje spełniające w/w kryteriabędą akceptowane w kolejnościchronologicznej zgłoszenia oraz na podstawie Listu Motywacyjnego [link Załacznik 2].

Do Fazy pilotażowej Programu Odpowiedzialnych Innowacji zostanie wybranych maksymalnie 5 MŚP.

 

Uczestnik naboru jest zobowiązany do złożenia Zgłoszenia oraz Deklaracji Pomocy Publicznej do dnia 7 września 2018 r. osobiście, za pośrednictwem operatora publicznego lub przesyłką kurierską na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej

ul. Grottgera 4

20-029 Lublin

Otwarte Zaproszenie – Program Odpowiedzialnych Innowacji „ROSIE”

Adres e-mail: elzbieta.walecka@lubelskie.pl 

Tel. 81 537 16 21

 

Załączniki

Regulamin Rosie Program Odpowiedzialnych Innowacji

Obowiązek informacyjny

Zał. 1 - otwarte zaproszenie

Zał. 2 - zgłoszenie

Zał. 3 - do regulaminu

Zał. 4 - zaświadczenie o pomocy de minimis

Zał. 5 - oświadczenie nt. powiązań wnioskodawcy

Zał. 6 - oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 7 - umowa - nabór

Zał. 8 - do regulaminu - oświadczenie o pomocy de minimis