Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Rusza druga edycja konkursu "Innowacyjny Samorząd"

czwartek, Listopad 19, 2020

Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym zostanie wyłoniony i nagrodzony najbardziej innowacyjny samorządy. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. 

Przedmiotem konkursu są nadsyłane przez gminy i powiaty opisy zrealizowanych projektów, a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań. Innowacje mogą mieć charakter innowacji technologicznych, procesowych, społecznych, publicznych (komunalnych), dotyczących instrumentów i usług wsparcia itp. 
 
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są bezpłatnie poprzez formularz zgłoszeń. Termin ich nadsyłania mija 26 lutego 2021 r. o godzinie 15.00. 
 
Konkurs przebiegać będzie w pięciu kategoriach: 
1. gminy wiejskie 
2. gminy miejsko-wiejskie 
3. gminy miejskie 
4. miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców) 
5. powiaty 
 
W każdej z kategorii zostanie przyznana nagroda główna i dwa wyróżnienia. 
 
Zwycięzcy konkursu Innowacyjny Samorząd zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących wówczas zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

Regulamin konkursu oraz formularze zgloszenowe dostępne są na stronie: innowacyjnysamorzad.pap.pl/konkurs/

Serdecznie zapraszamy !