Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Sesja panelowa "Eksport szansą dla każdej firmy"

czwartek, Marzec 23, 2017

 

Czy eksport to domena dużych firm? Ostatnie raporty sugerują, ze coraz więcej MŚP eksportuje swoje towary i usługi. Czy to jest nowy trend rozwoju firm w czasach globalizacji? Jak skutecznie można eksportować? Co jest największą barierą? Sposoby firm na bycie konkurencyjnym. To główne tematy poruszane podczas sesji panelowej dla firm.

 

Polityka eksportowa w praktyce

 

Pierwszą prelegentką była Katarzyna Rosińska z PAIH, Project Manager w Departamencie Promocji Gospodarczej, która zaprezentowała nową odsłonę Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. PAIH (PAIiIZ), jest częścią grupy i skupia się na tym, że sukces we wchodzeniu na perspektywiczne, ale i trudne rynki, zarówno w roli eksportera, jak i polskiego  inwestora  zagranicznego w dużej mierze zależy od dobrze skrojonego systemu wsparcia dla przedsiębiorców. Dlatego Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) przekształca się w Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), aby polskim firmom zaproponować zupełnie nowe, pro-biznesowe rozwiązania.

 

 

Przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność eksportową oraz działające już na rynkach zagranicznych mogą liczyć na pomoc merytoryczną oraz finansową ze strony polskich instytucji. Zarówno, tych które mają swoje przedstawicielstwa za granicą (Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP) oraz w Polsce (Izby Gospodarcze i Handlowe, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w tym Centra Obsługi Inwestora, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym Regionalne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego).

 

 

 

 

PFR stworzył nową architekturę instrumentów rozwoju.

 

 

 

Grupa PFR uruchomiła zintegrowane centrum informacji i obsługi dla przedsiębiorców, samorządów i klientów indywidualnych zainteresowanych instrumentami rozwoju. Jest to element realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje integrację polskich instytucji rozwojowych poprzez stworzenie silnego centrum kompetencyjnego oraz wzmocnienie ich zdolności finansowania projektów kluczowych dla polskiej gospodarki.

Integrując działalność m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Grupa PFR zapewnia lepszą koordynację programów rozwojowych na bazie jednolitej strategii i zintegrowanych kanałów kontaktu. 

Pełna prezentacja dostępna jest tutaj

 

Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych

 

Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych przedstawiła Monika Tyska, Dyrektor Biura Wspierania Eksportu ARR, która na początku przedstawiła działania mające na celu promowanie i rozwijanie współpracy handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego  z zagranicą. Do głównych rodzajów działań należą: organizacja stoisk narodowych, organizacja misji gospodarczych,organizacja rozmów biznesowych,pokazy kulinarne i degustacje polskich specjalności żywnościowych, organizacja misji przyjazdowych zagranicznych kontrahentów i dziennikarzy,publikacje w mediach zagranicznych. 

 

 

Kolejna częś prezentacji to bezpośrednie działania planowane przez  ARR w 2017 r.:  18 stoisk narodowych w 15 krajach: Japonia, Algieria, Chiny, Tajwan, Iran, RPA, Hongkong, Wietnam, Indie, ZEA, USA, Niemcy, Francja, Arabia Saudyjska, Białoruś, 15 misji gospodarczych z udziałem przedsiębiorców w 13 krajach, misje przyjazdowe zagranicznych dziennikarzy i przedsiębiorców, spotkania informacyjno-szkoleniowe nt. uwarunkowań prowadzenia biznesu na rynkach zagranicznych, organizacja spotkań biznesowych (b2b). pokazy kulinarne i degustacje polskich specjalności żywnościowych, publikacje w zagranicznej prasie branżowej, działania informacyjno-promocyjne w social mediach, udział w realizacji wydarzeń promocyjnych organizowanych przez MRiRW, MR, MSZ, polskie placówki dyplomatyczne. 

 

 

Monika TyskaDyrektor Biura Wspierania Eksportu Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego stara się wsłuchiwać w potrzeby branży, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Jesteśmy otwarci i zachęcamy  Państwa do kontaktu.

 

Pełna prezentacja dostępna jest tutaj

 

Krajowe i międzynarodowe zabezpieczenia kontraktów gwarantowanych przez Skarb Państwa

 

Od ponad 25 lat ubezpieczamy transakcje handlowe polskich przedsiębiorców- od takich słów rozpoczęła wystąpienie Magdalena Wymysłowska, z-ca Dyrektora z Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Oferujemy usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasza działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

 

 

Magdalena Wymysłowska, KUKE  

Pomagamy kompleksowo. Przeprowadzamy eksporterów przez proces pozyskania ochrony ubezpieczeniowej, doradzając im nie tylko w zakresie oferowanych przez nas produktów, ale często również wspomagając w pozyskaniu finansowania.

 

Pełna prezentacja dostępna jest tutaj

 

 

Wsparcie eksporterów przez sieć Enterprise Europe Network

 

Dorota Sałata-Czaplińska i Paweł Chrapowicki to przedstawiciele największej na świecie sieci wspierająca MŚP w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej. 

  • Ponad 60 krajów,
  • 600 organizacji,
  • 3000 ekspertów.

Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

 

Dorota Sałata-Czaplińska, ENN

Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków, polegającej na wymianie potrzebnych Klientowi informacji oraz dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm poszukających partnerów zagranicznych.

 

Zasada "zawsze właściwych drzwi" w  praktyce oznacza nieodsyłanie Przedsiębiorcy bez udzielenia mu niezbędnych informacji.

.

 

Pełna prezentacja jest tutaj

 

Negocjacje, mediacje i arbitraż w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami 

 

O negocjacjach, mediacjach i arbitrażu w relacjach między przedsiębiorcami opowiadała dr Aneta Biały z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Czym jest mediacja?

Najprościej mówiąc mediacja jest metodą polubownego rozwiązywania sporów, bez udziału sądu. To zespół działań, które stwarzają szansę na rozwiązanie sporu w najprostszej i najszybszej postaci. Z mediacji może skorzystać właściwie każdy, kto pozostaje w sporze. Takie rozwiązywanie konfliktów pozwala na zachowanie przez strony pełnej kontroli nad przebiegiem postępowania oraz kształtem ugody. Każdy z uczestników mediacji zachowuje też prawo do wycofania się w dowolnym momencie jej trwania. Mediacja jest całkowicie dobrowolna.

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

dr Aneta Biały, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dobrowolność oznacza, że nikt nie może zmusić strony będącej w konflikcie do poddania się mediacji. Oznacza również, że na każdym jej etapie strona może z niej zrezygnować. Poza dobrowolnością, również poufność jest wartością, która stanowi istotny argument, przemawiający za korzystaniem z mediacji. Jeżeli do wspomnianych cech dodamy bezstronność oraz neutralność mediatora, a także jego odpowiednie kwalifikacje to uzyskamy cechy, które składają się na istotę rozwiązywania sporów.

 

 

Więcej o zaletach w mediacji, tutaj

 

 

Eksport szansą dla każdej firmy

 

Kulminacyjnym punktem konferencji była debata,którą poprowadził Krzysztof Burkot z PwC, w której udział wzięli lokalni przedsiębiorcy. Naszymi gośćmi byli: Joanna Jędruchniewicz – menadżer ds. kluczowych klientów z Go Logistic, Wojciech Śledź z firmy Verano – dyrektor ds. sprzedaży eksportowej,  Rafał Lachowski- właściciel firmy Jatech, Marcin Kołodziński - właściciel firmy Establo Pharma, Dawid Świątek - menedżer ds. handlu zagranicznego BZ WBK i  Mariusz Rudzki, Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji.

 

  • Co Państwa zdaniem jest kluczem do bycia konkurencyjnym na arenie międzynarodowej?

  • Czy dobry produkt wystarczy, aby odnieść sukces?

  • Na co należy zwrócić uwagę wchodząc na zagraniczne rynki, czy każdy rynek wymaga innej strategii?

  • Jaka jest recepta na zdobywanie nowych rynków?

 

Debatę rozpoczął Wojciech Śledź z firmy Verano (firma otrzymała nagrodę Orły Eksportu 2016 w kategorii Innowacyjny Produkt Eksportowy.), który mówił o produktach z Verano, które budzą szerokie zainteresowanie wśród inwestorów w krajach Europy Wschodniej: Rosja, Ukraina, Białoruś. "Obecnie podbijamy rynki w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, a także Kanadę i Australię. Jesteśmy dumni, że nasze produkty odnoszą sukcesy poza granicami kraju, a także że zostały docenione przez kapitułę konkursu.

 

 

Jaka jest recepta na zdobywanie nowych rynków?

 

 Wojciech Śledź,  Dyrektor ds. sprzedaży eksportowej Verano

Tak naprawdę za każdym razem droga wejścia jest nieco inna. Wynika to głównie ze specyfiki różnych rynków. Zawsze kierujemy się naszym głównym atutem. A jest nim jakośc naszych produktów w połączeniu z konkurencyjną ceną.

 

 

Częstym problemem młodych firm jest brak wiedzy, jak rozpocząć działalność eksportową. Małe przedsiębiorstwa nie bardzo wiedzą, gdzie szukać informacji na temat eksportu. Mają często dobry produkt, a nie wiedzą jak go sprzedać - zaznaczył Rafał Lachowski właściciel firmy Jatech.

 

 

Co mają do zaoferowania regionalne i lokalne samorządy i instytucje? 

O incjatywie Biznes Lubelskie opowiedział jeden z współtwórców - Mariusz Rudzki, Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji

Biznes Lubelskie jest to inicjatywa Samorządu Województwa Lubelskiego, której celem jest wzmocnienie współpracy na rzecz obsługi eksporterów i inwestorów. Kluczowa jest tutaj współpraca, w oparciu o którą jesteśmy w stanie coraz efektywniej zarządzać wiedzą, ale również coraz skuteczniej stosować jednolite wysokie standardy obsługi. Kolejnym ważnym aspektem jest funckja pilota inwestycyjnego – tzw. opiekuna inwestora/eksportera. To pilot od pierwszego kontaktu inwestora komunikuje się z nim – wszystkie sprawy organizacyjne, wizyty, procedury, pozostają w gestii zespołu pracującego „w ukryciu”. Daje to inwestorowi gwarancję zadbania o jego „interes” tylko przez jedną zaufaną osobę. Osoba ta (we współpracy z zespołem w urzędzie i w terenie – gminy, otoczenie biznesu itp.) przygotowuje kompleksową ofertę i program wizyt – miejsca spotkań, programy spotkań, ofertę terenów inwestycyjnych (sprofilowana oferta pod oczekiwania inwestora – przeznaczenie terenu, dostępność kadr, ulg, zachęty, a nawet oferta turystyczna i kulturalna, dostępna baza noclegowa itp.). Pilot wyjeżdża z inwestorem na umówione spotkania, wspiera przedsiębiorce w tłumaczeniach, aranżuje spotkania biznesowe.

 

 

Mariusz Rudzki, Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji, UMWL  

One stop shop- tworzymy jeden punkt kontaktu - współpracując z Biznes Lubelskie masz pewność, że przy obsłudze Twojej sprawy współpracujemy ze wszystkimi aktywnymi instytucjami.

 

Podczas konferencji przedstawiciele Zespołu Biznes Lubelskie prezentowali ofertę gospodarczą i inwestycyjną regionu. Zaproszeni gości mogli zapoznać się z możliwościami współpracy oferowanymi przez naszych specjalistów na specjalnie zorganizowanym stoisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

 

 

O ofercie Banku Zachodniego WBK opowiadał Dawid Świątek.Na czym polega program, do kogo jest skierowany,jakie warunki muszą spełniać uczestnicyi jakiego typu wsparcie mogą otrzymać?

 

Dawid Świątek, BZ WBK  

Nie tylko administracja publiczna, ale również prywatne instytucje finansowe oferują różne mechanizmy wsparcia rozwoju działalności eksportowej. Bank BZ WBK wraz z partnerami oferuje wsparcie przedsiębiorcom w ramach inicjatywy „Program Rozwoju Eksportu”.

 

Debata była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności eksportowej. Spotkanie w gronie ekspertów z całej Polski pozwoliło na prowadzenie dyskusji, która w świetle aktualnych perspektyw i ofert może zaowocować nowymi pomysłami i rozwiązaniami. 

Galeria: