Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Spotkanie Grupy Roboczej projektu ROSIE – Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP

piątek, Czerwiec 8, 2018


Spotkanie Grupy Roboczej projektu ROSIE – Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP

 

W dniu 6 czerwca 2018 r. przedstawiciele administracji publicznej, uniwersytetów i uczelni z województwa lubelskiego, centrów transferu wiedzy i technologii, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy spotkali się w siedzibie UMWL by zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje na temat koncepcji odpowiedzialnych innowacji promowanych w projekcie ROSIE. Spotkanie to stało się zarówno okazją do uzyskania bardziej  szczegółowych informacji o zamierzeniach projektu, jak i aktywnemu uczestnictwu w dyskusji na temat poziomu innowacyjności regionu, obserwowanym przez uczestników barierom w rozwoju innowacji oraz proponowanym rozwiązaniom służącym ich zniwelowaniu. Z pewnością kolejne działania zaplanowane w projekcie ROSIE, w tym spotkania Grupy Interesariuszy oraz szkolenie*  i faza pilotażowa adresowana do MŚP pozwoli kontynuować prace nad tzw. Planem Działań dla regionu w zakresie odpowiedzialnych innowacji, które uwzględniają 6 kluczowych wymiarów: zaangażowanie, równość płci, edukacja, otwarty dostęp, etyka oraz zarządzanie (Governance).

 

⏩ Szkolenie nt.  Zarządzanie w zakresie  Odpowiedzialnych Innowacji dla MŚP odbędzie się w siedzibie UMWL w dniu 18 czerwca br. Obowiązują zgłoszenia tutaj ⏪

 

Projekt ROSIE jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Galeria: