Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Targi Hannover Messe 2019

wtorek, Styczeń 8, 2019

Dom Polski Wschodniej zaprasza do udziału w targach Hannover Messe 2019 w dniach 1 – 5 kwietnia 2019 r. w ramach wspólnego stoiska dla podmiotów z Polski Wschodniej

 

Targi Hannover Messe to jedne najważniejszych na świecie targów technologii, innowacji i automatyki w przemyśle. W ramach tegorocznej imprezy, której krajem partnerskim będzie Indonezja, odbędą się targi specjalistyczne:

  • Automatyzacja Produkcji i Procesów oraz Systemy Automatyzacji
  • Zintegrowane Procesy Przemysłowe oraz Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne
  • Wytwarzanie Energii ze Źródeł Konwencjonalnych i Odnawialnych, Zaopatrzenie w Energię oraz Przesył i Dystrybucja Energii
  • Dostawy Materiałów do Produkcji oraz Komponentów i Systemów dla Przemysłu Pojazdów Mechanicznych, Maszynowego i Urządzeń Przemysłowych
  • Race Badawczo-Rozwojowe i Transfer Technologii

 

 

 

 

Dom Polski Wschodniej, który zaplanował udział w tej imprezie, chciałby pokazać podczas wydarzenia różnorodność i dynamikę gospodarki Polski Wschodniej opartej na innowacjach. Planowane jest podjęcie współpracy z Klastrem Obróbki Metali w celu zabezpieczenie powierzchni wystawienniczej w formie wspólnego stoiska dla podmiotów z województw Polski Wschodniej. Wszyscy uczestnicy wydarzenia będą dysponować wspólną powierzchnią wystawienniczą oraz będą mieli możliwość skorzystania z programu oferowanego uczestnikom targów.

Koszty dojazdu, wyżywienia, zakwaterowania oraz częściowej partycypacji w kosztach stoiska pozostają w gestii uczestników.

Zgłoszenia w formie wypełnionej elektronicznie karty zgłoszeniowej prosimy przesłać do końca stycznia 2019 r. na adres info@eastpoland.eu.

Wszelkich informacji nt. udziału w targach udziela Michał Szczepura, przedstawiciel województwa podlaskiego w Brukseli, info@podlaskie.eu, tel. +32 27 38 02 22. http://eastpoland.eu/aktualnosci-czytaj/1684/

Zapraszamy!