Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Targi "Vinitaly"

poniedziałek, luty 15, 2016

Zachęcamy do uczestnictwa w targach Vinitaly, które odbędą się w Weronie w dniach 10 -13 kwietnia 2016 r. Jest to druga co do wielkości ekspozycja win w Europie, na której mogą wystawiać się producenci nie tylko win, ale również producenci miodów pitnych i regionalnych nalewek. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie planuje organizację własnego stoiska na targach i zaprasza zainteresowane firmy do uczestnictwa w wydarzeniu. Wydział pokrywa koszty związane z wynajęciem wspólnego stoiska, natomiast wszelkie dodatkowe koszty leżą po stronie firmy zainteresowanej wzięciem udziału w targach. Dodatkowe koszty to opłata za każdego współwystawcę (około 200 euro), opcjonalnie wynajęcie tłumacza, czy dobór partnerów do rozmów B2B przez organizatora targów. Ponadto firma pokrywa koszy przelotu, zakwaterowania oraz transportu na miejscu.

Targi połączone są z degustacją, dlatego według wskazówek Wydziału, współwystawcy, prezentujący swoje trunki, powinni dysponować około dwudziestoma butelkami każdego z prezentowanych gatunków.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani wzięciem udziału w targach, poniżej dane kontaktowe do przedstawiciela WPHI w Rzymie:

Radca Michał Górski, Kierownik WPHI

via Olona 2/4, 00198 Rzym, Włochy

Tel: 0039 06 884 02 73, 0039 06 854 81 89, 0039 06 885 75 55, 0039 06 854 11 28

Fax: 0039 06 855 33 91

E-mail: roma@trade.gov.pl