Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Za nami III warsztaty Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN

poniedziałek, Lipiec 30, 2018

26 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyły się warsztaty Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, a także sektora bankowego.

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania wniosków wynikających ze spotkania Business Breakfast z przedsiębiorcami podczas którego firmy zgłaszały trudności z jakimi przychodzi im się spotkać w codziennych funkcjonowaniu na rynku. Ten punkt obrad stanowił odniesienie dla dalszej dyskusji podczas której omawiano pomysły i możliwości wsparcia przedsiębiorstw należących do grupy docelowej projektu REBORN.

Motywem przewodnim spotkania, podobnie jak i całego projektu jest bowiem usprawnienie narzędzi odnoszących się do ponownego podjęcia działalności gospodarczej i tworzenia pozytywnego wizerunku firm, które po porażce biznesowej chcą ponownie wrócić na rynek i kontynuować działalność gospodarczą. Dlatego w trakcie spotkania starano się przeanalizować możliwe do wdrożenia instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorstw, które znajdują się w obszarze zainteresowania polityki nowej szansy, chodzi głównie o przedsiębiorstwa zagrożone, w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego oraz krajowego, a także tych, którzy zdecydowali się na powtórne założenie działalności gospodarczej.

W kolejnych kwartałach 2018 r. rozpoczną się prace nad opracowaniem tzw. Regionalnego Planu Działania, który będzie zawierał konkretny zestaw działań wspierający tzw. re-starterów. Dlatego kolejnym działaniem i elementem dyskusji z interesariuszami będzie określenie charakteru, warunków oraz konkretnych parametrów instrumentu wsparcia, który mógłby zostać wdrożony w Województwie lubelskim.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem do udziału w projekcie zachęcamy do śledzenia Portalu Gospodarczego Województwa Lubelskiego oraz kontaktu z koordynatorem projektu – Elżbietą Szulc-Wałecką, tel. 81 537 16 21

Zachęcamy również do śledzenia strony projektu  https://www.interregeurope.eu/reborn/ oraz kanału na Twitterze  https://twitter.com/EUReborn

 

Galeria: