Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Za nami IV warsztaty Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN

wtorek, Październik 23, 2018

Za nami IV warsztaty Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN

W czwartek, 18 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się czwarte już spotkanie Interesariuszy w ramach projektu REBORN.

Celem spotkania było omówienie i dyskusja nad Regionalnym Planem Działania, będącym zestawem konkretnych działań i instrumentów wsparcia skierowanych do przedsiębiorców należących do grupy docelowej projektu REBORN, czyli przedsiębiorców w trudnościach (więcej o grupie docelowej projektu w magazynie Puls Regionu str. 23-24 oraz w artykule "REBORN" czyli biznesowy restart).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Po krótkim powitaniu, koordynator Elżbieta Szulc-Walecka przybliżyła uczestnikom założenia projektu, działania jakie zostały do tej pory zrealizowane oraz film promocyjny, ukazujący przedsiębiorców, którzy zmierzyli się z trudnościami i porażkę przekuli w sukces.

 

 

Dalszą część spotkania moderował ekspert, Pani Aneta Pieczykolan, która zaprezentowała główne założenia i kształt  Regionalnego Planu Działania, omawiając kolejno grupy docelowe i dedykowane im instrumenty wsparcia.

W kolejnym etapie odbyła się dyskusja uczestników nad kształtem zestawu narzędzi i możliwości ich implementacji. Poruszone tematy i sugestie stanowią cenne źródło wiedzy i definiują obszary wymagające usprawnień i modyfikacji w dokumencie.  Zaproponowane zmiany zostaną uwzględnione i przedstawione na kolejnym spotkaniu.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem do udziału w projekcie zachęcamy do śledzenia Portalu Gospodarczego Województwa Lubelskiego oraz kontaktu z koordynatorem projektu – Elżbietą Szulc-Wałecką, tel. 81 537 16 18.

Zachęcamy również do śledzenia strony projektu https://www.interregeurope.eu/reborn/ oraz kanału na Twitterze https://twitter.com/EUReborn.

Galeria: