Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zaproszenie do udziału w targach branży spożywczej TAVOLA

wtorek, Styczeń 12, 2016

Targi TAVOLA stanowią miejsce wymiany kontaktów pomiędzy producentami i nabywcami wysokiej jakości produktów z branży spożywczej. Profil kupujących to zarówno hipermarkety, supermarkety, hurtownie zaopatrujące hotele, bary i restauracje, jak również kierownicy małych supermarketów i sklepów małopowierzchniowych.Profil targów obejmuje żywność i napoje oraz maszyny i wyposażenie dla przemysłu spożywczego.

Dom Polski Wschodniej będący wspólnym przedstawicielstwem pięciu województw Polski Wschodniej dysponuje powierzchnią wystawienniczą niezbędną do zabezpieczenia potrzeb podmiotów, które byłyby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli na potrzeby udziału w targach zabezpieczył powierzchnię wystawienniczą w formie wspólnego stoiska dla podmiotów z województw Polski Wschodniej. Wszyscy uczestnicy wydarzenia będą dysponować wspólną powierzchnią wystawienniczą oraz będą mieli możliwość skorzystania z  programu oferowanego uczestnikom targów TAVOLA. Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania pozostają w gestii uczestników. Więcej szczegółów na temat targów znajduje się pod adresem: http://www.tavola-xpo.be/

Zgłoszenia w formie wypełnionej elektronicznie karty zgłoszeniowej proszę przesłać do 30 stycznia 2016 r. na adres info@eastpoland.eu.

Niezbędnych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Monika Bańka, przedstawiciel województwa lubelskiego w Brukseli; bruksela@lubelskie.pl; tel.: +32 0 27 38 02 24.

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa