Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zaproszenie na sympozjum gospodarcze "Polska i Iran - szansa rozwoju regionu"

wtorek, luty 16, 2016

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego - Pana Sławomira Sosnowskiego oraz Stowarzyszenia Unia Szefów Firm Zamojszczyzny zapraszamy przedsiębiorców  na sympozjum gospodarcze „Polska i Iran - szansa rozwoju regionu”, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. w Hotelu Koronnym w Zamościu, Koszary 7, 22-400 Zamość.

Przedsiębiorcy z Iranu wspólnie z reprezentantami firm z województwa lubelskiego, a także przedstawicielami administracji, będą omawiać sposoby rozwoju kontaktów gospodarczych poruszając wiele ważnych i praktycznych aspektów współpracy biznesowej.

Sympozjum może stać się impulsem dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego, którzy są zainteresowani rozwinięciem swojej działalności eksportowej, do zainicjowania relacji gospidarczych ze stroną irańską.  

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Agenda w załączniku.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu i zgłoszeń:

Marcin Magdziarz
tel. 81 478 14 69

e-mail: marcin.magdziarz@lubelskie.pl