Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

"Zielona gospodarka - Nasz wspólny cel. Doświadczenia skandynawskie w polskiej rzeczywistości."

wtorek, Listopad 24, 2020

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) zaprasza Państwa do udziału w wirtualnym spotkaniu biznesowym „Zielona gospodarka - nasz wspólny cel. Doświadczenia skandynawskie w polskiej rzeczywistości”.Wśród panelistów znajdą się między innymi ambasadorowie krajów skandynawskich. Spotkanie odbędzie się 26 listopada 2020 r. o godzinie 10:00. 

Konferencja inauguruje długoterminowy projekt „On the green way” promujący zieloną transformację. Zmiany klimatyczne, a ostatnio także trudności gospodarcze wywołane przez pandemię, skłaniają polskich przedsiębiorców do coraz większego zainteresowania inwestycjami i innowacjami z obszaru zielonych technologii, szczególnie w kontekście zielonej odbudowy po kryzysie.

Skandynawsko-polska organizacja biznesowa, zrzeszająca blisko 400 firm reprezentujących najważniejsze branże, stawia sobie ambitny cel promowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska i wspierania ich wdrażania w Polsce, poprzez umożliwienie dostępu do wiedzy, dobrych praktyk, a także stworzenie platformy do dialogu z przedstawicielami polskiego rządu, gospodarki oraz nauki. 

Więcej informacji pod linkiem: http://spcc.onthegreenway.com/on-the-green-way-konferencja-otwarcia/

 

Galeria: