Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Radzyń Podlaski - Budowlanych

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 2398 – pow. 0,4567 ha 2399/2 – pow. 0,2221 2400/2 – pow. 0,2232 2901/2 – pow. 0,6517 2903/2 – pow. 1,2733 2904/2 – pow. 0,3279 2905/2 – pow. 0,3848 2906/2 – pow. 0,6968 2907 – pow. 0,342 2908/2 – pow. 0,034 2909/2 – pow. 0,3352 2910/2 – pow. 0,3197
Powierzchnia: 5.27ha