Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Sobieszyn 1, Gmina Ułęż

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 1370
Powierzchnia: 75.00ha