Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Sobieszyn 2, Gmina Ułęż

Rodzaj gruntu: Teren (greenfield)
Nr działki: 1368/1 o pow. 2,0189 ha 1368/2 o pow. 1,6457 ha 1368/3 o pow. 1,6627 ha 1368/4 o pow. 1,9958 ha 1368/5 o pow. 0,6972 ha 1368/6 o pow. 1,2781 ha 1368/7 o pow. 1,8196 ha 1368/8 o pow. 0,8362 ha 1368/9 o pow. 0,8339 ha 1368/10 o pow. 0,8248 ha 1368
Powierzchnia: 25.64ha