Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Dariusz Szustek

Dariusz Szustek

Burmistrz Łukowa

Odbiór inicjatywy Biznes Lubelskie w ramach projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego” przez Miasto Łuków jest pozytywny. Pracownicy Urzędu Miasta Łuków uczestniczyli w szkoleniach dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz brali udział w I Wschodnim Forum Biznesu. Ponadto otrzymywaliśmy od pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie informacje dotyczące inwestorów poszukujących lokalizacji dla swoich inwestycji. Szkolenia stworzyły okazję do nawiązania współpracy z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego oraz do zapoznania się z założeniami projektu. Natomiast I Wschodnie Forum Biznesu umożliwiło zaprezentowanie i promowanie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Wyrażamy nadzieję, że idea wydarzenia gospodarczego, jaki jest w/w Forum, będzie kontynuowana w przyszłości. Z mojego punktu widzenia, jako pracownika Centrum Obsługi Inwestora, niezwykle istotnym elementem projektu byłoby zorganizowanie w przyszłości bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi inwestora na etapie inwestycji oraz w okresie poinwestycyjnym.