Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Dariusz Wróbel

Dariusz Wróbel

Burmistrz Opola Lubelskiego

W ramach inicjatywy „Biznes Lubelskie” Gmina Opole Lubelskie miała możliwość uczestnictwa w wielu wydarzeniach, które obecnie stanowią nieocenioną pomocą w codziennych obowiązkach Centrum Obsługi Inwestora oraz pracowników samorządu.

Podstawowym sukcesem jest wypracowana sieć współpracy pomiędzy pracownikami samorządów, oraz pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy, pomysłów, sprawia, iż dotarcie z ofertą inwestycyjną jest prostsze niż miałoby to miejsce bez sprawnie działających jednostek Urzędu Marszałkowskiego oraz COI w Lublinie. Wszystko dzięki szeregowi szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które w znacznym stopniu ułatwiły przygotowanie ofert inwestycyjnych, pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami z województwa lubelskiego, promocję terenów inwestycyjnych Gminy Opole Lubelskie. Współpraca zapewnia jednocześnie szybki dostęp do informacji w dziedzinie szkoleń, misji gospodarczych lub targów międzynarodowych.

Bardzo pomocny jest zespół zadaniowy, okazujący wsparcie, gdy zależy nam na szybkim dotarciu do informacji, pomocy w obsłudze inwestycyjnej potencjalnego Inwestora lub lokalnego przedsiębiorcy. Dla Opola lubelskiego to pomoc m.in. w organizacji szkoleń, dotarcu do nowych rynków zbytu, promocji terenów inwestycyjnych, dostęp do informacji na stronach internetowych, otwartość na kontakt mailowy i telefoniczny, współpraca przy obsłudze lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjalnych inwestorów.

Życzymy sobie aby nowy rok przyniósł jeszcze więcej sukcesów w ramach dotychczasowej współpracy.