Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Jakub Partyka

Jakub Partyka

Industi Sp. z o.o.

Biznes Lubelskie to działalność wspomagająca biznes lokalny. 

Osobiście miałem okazję uczestniczyć w wielu wydarzeniach organizowanych w ramach projektu. W maju 2015 roku udało mi się wziąć udział w wyjeździe do Nowego Jorku oraz wielu spotkaniach biznesowych i szkoleniach. Wpłynęły one znacząco na funkcjonowanie mojej działalności, dostarczyły wiedzy praktycznej i pomogły w poszerzeniu kontaktów, w tym również z zagranicznymi inwestorami z Kanady i Wielkiej Brytanii

Szkolenia spełniały zamierzone cele, na wyróżnienie zasługuje przygotowanie, zarówno merytoryczne jak i organizacyjne. 

Liczę, że podobne działania będą kontynuowane, gdyż w ogromnym stopniu przyczyniają się do profesjonalizacji biznesu i wspomagają wzrost gospodarczy Lubelszczyzny. Inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego daje możliwości rozwoju i edukacji przedsiębiorców, co w znaczącym stopniu wpływa na jakość i zasięg usług przezeń świadczonych.