Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Jarosław Żaczek

Jarosław Żaczek

Burmistrz Ryk

W obecnych czasach każdy samorząd dbający o dobro swoich mieszkańców dokłada wielu starań do podniesienia im standardów życia. Niewątpliwie związane jest to z posiadaniem źródła stałego i w miarę wysokiego dochodu. Aby to zapewnić na terenie miasta czy gminy muszą powstawać przedsiębiorstwa, dające zatrudnienie okolicznym mieszkańcom, a co za tym idzie źródło dochodu ich rodzin.

Biorąc powyższe pod uwagę, zaproszenie do współpracy z zespołem „Biznes Lubelskie” nie mogło pozostać bez odzewu. Do współpracy zostały wydelegowane osoby, posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez zespół „Biznes Lubelskie”, podnosząc swoją wiedzę w zakresie pozyskiwania nowego inwestora jak również pomocy firmom prosperującym na terenie Gminy Ryki. Zdobyta wiedza umożliwiła poprawę jakości oferty inwestycyjnej. Została ona doprecyzowana o szczegóły ważne dla potencjalnych inwestorów oraz elementy, którymi można ich zainteresować. Jednocześnie oferta ta została umieszczona na stronach internetowych wraz z ofertami innych miejscowości tworząc swoisty katalog nieruchomości przeznaczonych dla inwestorów. Niewątpliwie umieszczenie wspólnej oferty kilku nieruchomości minimalizuje koszty oraz umożliwia dotarcie do większej ilości osób pragnących zainwestować na danym terenie.

Forma współpracy z zespołem to nie tylko współpraca między instytucjami, ale również bezpośrednie kontakty wyznaczonych do tego pracowników. Umożliwiają one szybką i precyzyjną wymianę informacji, dotyczącą posiadanych terenów inwestycyjnych oraz pomoc w uzyskaniu danych zgromadzonych w instytucjach o zakresie działania większym niż gmina czy powiat. Wyznaczenie w zespole „pilota inwestycyjnego”, który zajmuje się wyznaczonym terenem, umożliwia pracownikom Urzędu bezpośredni kontakt z osobą znającą daną gminę i posiadającą wiedzę na jej temat.

W przypadku Gminy Ryki współpraca z zespołem „Biznes Lubelskie”, a w szczególności Panem Przemysławem Jagiełło przyniosła wymierne efekty. W 2015r. dzięki nawiązanej współpracy, ofertą inwestycyjną Gminy zainteresował się jeden z przedsiębiorców. Obecnie trwają uzgodnienia szczegółów inwestycji.

Współpraca zespołu „Biznes Lubelskie” oraz Gminy Ryki od samego początku układa się na wysokim poziomie. Zarówno Burmistrz Ryk, jak również pracownicy odpowiedzialni za współpracę podkreślają profesjonalizm zespołu oraz kompetentność i wiedzę osób w nim pracujących. Na przyszłość Gmina Ryki deklaruje dalszą współpracę z zespołem w celu wspólnego rozwoju naszego regionu.