Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

Bardzo się cieszę z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ponieważ istniała rzeczywista potrzeba uspójnienia działań prowadzonych na rzecz pozyskiwania inwestorów w naszym regionie. Jednocześnie mam głęboką nadzieję, że projekt, zrealizowany przez Urząd Marszałkowski we współpracy z jedną z najlepszych firm doradczych PricewaterhouseCoopers, w efekcie pozytywnie wpłynie na wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej, nie tylko Miasta Lublin, ale również całego regionu.