Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Łukasz Kusy

Łukasz Kusy

Ipak sp. j.

Dzięki uczestnictwu w wyjeździe na targi Riga Food 2014 zorganizowanym w ramach projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego” udało nam się pozyskać wiele cennych kontaktów handlowych, a obserwacje dokonane na targach przyczyniły się do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w naszej działalności.